Podporované aktivity projetku Podnikové vzdělávání I.

Mám zájem o projekt


MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Cílem aktivity Měkké a manažerské dovednosti je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů


Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílem aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání je podpořit další profesní vzdělávání v rámci kurzů technického zaměření a dalších odborných kurzů. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů


Jazykové vzdělávání

Cílem aktivity Jazykové vzdělávání je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 

PRINCE2® / ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.